Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders


Pauline Krikke, Burgemeester
Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke aangelegenheden en Representatie

Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
College en bestuur
Openbare orde en veiligheid


Richard de Mos
Portefeuille: Economie, Sport en Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
Buitenruimte
Sport
Economie

Stadsdeelwethouder Escamp

Rachid Guernaoui
Portefeuille: Financiën, Integratie en Stadsdelen
Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
Werk en inkomen
Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Financiën
Overhead

Stadsdeelwethouder Loosduinen

Boudewijn Revis
Portefeuille: Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
Stadsontwikkeling en wonen

Stadsdeelwethouder Scheveningen

Kavita Parbhudayal
Portefeuille: Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
Zorg, welzijn, jeugd en Volksgezondheid

Stadsdeelwethouder Leidschenveen-Ypenburg

Saskia Bruines
Portefeuille: Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal
Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
Onderwijs
Economie

Stadsdeelwethouder Haagse Hout

Robert van Asten
Portefeuille: Mobiliteit, Cultuur en Strategie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
Cultuur en bibliotheek
Mobiliteit

Stadsdeelwethouder Segbroek

Liesbeth van Tongeren
Portefeuille: Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Stadsdeelwethouder Laak

Bert van Alphen
Portefeuille: Sociale zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang
Coördinerend portefeuillehouder van de programma's
Werk en inkomen
Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Stadsdeelwethouder Centrum

ga terug