Overzicht van lasten en baten per programma

Overzicht van lasten en baten per programma

bedragen x €1.000

Programma

Rekening
2018

Begroting
2018

Resultaat
2018

Rekening
2017

01 - Gemeenteraad

Lasten

8.315

8.695

380

 V 

7.895

Baten

277

35

242

 V 

54

Saldo exclusief reserves

8.038

 N 

8.660

 N 

622

 V 

7.841

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

0

0

0

 - 

0

Saldo inclusief reserves

8.038

 N 

8.660

 N 

622

 V 

7.841

 N 

02 - College en Bestuur

Lasten

10.609

10.212

398

 N 

6.309

Baten

316

0

316

 V 

1.461

Saldo exclusief reserves

10.294

 N 

10.212

 N 

82

 N 

4.847

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

0

0

0

 - 

0

Saldo inclusief reserves

10.294

 N 

10.212

 N 

82

 N 

4.847

 N 

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

86.936

86.069

867

 N 

82.036

Baten

66.578

64.274

2.304

 V 

68.020

Saldo exclusief reserves

20.359

 N 

21.795

 N 

1.437

 V 

14.016

 N 

Dotaties

1.000

1.000

0

 - 

6.200

Onttrekkingen

134

500

366

 N 

2.303

Saldo inclusief reserves

21.225

 N 

22.295

 N 

1.071

 V 

17.913

 N 

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

60.430

60.688

258

 V 

60.213

Baten

4.672

4.274

398

 V 

4.475

Saldo exclusief reserves

55.758

 N 

56.414

 N 

656

 V 

55.737

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

0

0

0

 - 

0

Saldo inclusief reserves

55.758

 N 

56.414

 N 

656

 V 

55.737

 N 

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

105.762

105.499

262

 N 

102.706

Baten

7.671

7.737

66

 N 

15.109

Saldo exclusief reserves

98.091

 N 

97.762

 N 

328

 N 

87.597

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

0

0

0

 - 

0

Saldo inclusief reserves

98.091

 N 

97.762

 N 

328

 N 

87.597

 N 

06 - Onderwijs

Lasten

137.269

144.232

6.963

 V 

137.077

Baten

56.186

56.176

10

 V 

55.918

Saldo exclusief reserves

81.083

 N 

88.056

 N 

6.973

 V 

81.159

 N 

Dotaties

3.400

3.400

0

 - 

3.200

Onttrekkingen

4.455

6.422

1.967

 N 

746

Saldo inclusief reserves

80.028

 N 

85.034

 N 

5.006

 V 

83.613

 N 

07 - Werk en Inkomen

Lasten

621.807

615.840

5.967

 N 

614.716

Baten

397.000

364.997

32.003

 V 

408.846

Saldo exclusief reserves

224.807

 N 

250.843

 N 

26.037

 V 

205.870

 N 

Dotaties

1.378

1.378

0

 - 

0

Onttrekkingen

3.750

3.750

0

 - 

6.552

Saldo inclusief reserves

222.435

 N 

248.472

 N 

26.037

 V 

199.318

 N 

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

543.312

518.199

25.113

 N 

492.460

Baten

65.490

61.367

4.123

 V 

51.108

Saldo exclusief reserves

477.822

 N 

456.832

 N 

20.990

 N 

441.353

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

5.000

Onttrekkingen

2.800

4.050

1.250

 N 

3.200

Saldo inclusief reserves

475.022

 N 

452.782

 N 

22.240

 N 

443.153

 N 

09 - Buitenruimte

Lasten

152.781

150.151

2.630

 N 

144.110

Baten

56.770

52.111

4.659

 V 

55.941

Saldo exclusief reserves

96.011

 N 

98.040

 N 

2.029

 V 

88.169

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

4.000

Onttrekkingen

2.050

2.260

210

 N 

5.869

Saldo inclusief reserves

93.961

 N 

95.780

 N 

1.819

 V 

86.300

 N 

10 - Sport

Lasten

54.038

54.030

8

 N 

50.321

Baten

9.733

8.976

757

 V 

25.538

Saldo exclusief reserves

44.305

 N 

45.054

 N 

749

 V 

24.783

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

1.600

Onttrekkingen

2.017

2.116

99

 N 

944

Saldo inclusief reserves

42.288

 N 

42.938

 N 

650

 V 

25.439

 N 

11 - Economie

Lasten

53.853

59.328

5.475

 V 

48.257

Baten

7.603

7.305

298

 V 

6.398

Saldo exclusief reserves

46.249

 N 

52.022

 N 

5.773

 V 

41.859

 N 

Dotaties

2.837

2.837

0

 - 

6.224

Onttrekkingen

6.880

10.767

3.886

 N 

8.332

Saldo inclusief reserves

42.206

 N 

44.093

 N 

1.887

 V 

39.751

 N 

12 - Mobiliteit

Lasten

65.600

62.411

3.188

 N 

68.037

Baten

67.155

54.060

13.095

 V 

57.868

Saldo exclusief reserves

1.555

 V 

8.351

 N 

9.906

 V 

10.170

 N 

Dotaties

45

45

0

 - 

2.194

Onttrekkingen

3.175

3.897

722

 N 

14.612

Saldo inclusief reserves

4.685

 V 

4.499

 N 

9.184

 V 

2.248

 V 

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

141.807

172.086

30.279

 V 

175.352

Baten

100.490

122.145

21.655

 N 

142.286

Saldo exclusief reserves

41.317

 N 

49.941

 N 

8.624

 V 

33.066

 N 

Dotaties

12.472

12.931

459

 V 

36.274

Onttrekkingen

29.469

35.018

5.548

 N 

33.645

Saldo inclusief reserves

24.320

 N 

27.855

 N 

3.535

 V 

35.695

 N 

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

114.126

111.502

2.624

 N 

113.452

Baten

17.885

15.364

2.521

 V 

21.268

Saldo exclusief reserves

96.241

 N 

96.138

 N 

103

 N 

92.184

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

0

0

0

 - 

942

Saldo inclusief reserves

96.241

 N 

96.138

 N 

103

 N 

91.242

 N 

15 - Financiën

Lasten

26.405

26.704

298

 V 

31.130

Baten

1.448.428

1.435.161

13.267

 V 

1.382.560

Saldo exclusief reserves

1.422.023

 V 

1.408.457

 V 

13.566

 V 

1.351.430

 V 

Dotaties

191.723

191.723

0

 - 

322.276

Onttrekkingen

321.279

325.864

4.585

 N 

385.105

Saldo inclusief reserves

1.551.579

 V 

1.542.599

 V 

8.981

 V 

1.414.259

 V 

16 - Overhead

Lasten

283.580

272.332

11.249

 N 

259.705

Baten

4.825

21.767

16.941

 N 

6.503

Saldo exclusief reserves

278.755

 N 

250.565

 N 

28.190

 N 

253.202

 N 

Dotaties

0

0

0

 - 

0

Onttrekkingen

900

900

0

 - 

1.477

Saldo inclusief reserves

277.855

 N 

249.665

 N 

28.190

 N 

251.725

 N 

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.466.630

2.457.978

8.652

 N 

2.393.776

Baten

2.311.078

2.275.749

35.330

 V 

2.303.353

Saldo exclusief reserves

155.552

 N 

182.229

 N 

26.677

 V 

90.423

 N 

Dotaties

212.855

213.314

459

 V 

386.968

Onttrekkingen

376.909

395.543

18.634

 N 

463.726

Saldo inclusief reserves

8.503

 V 

0

 N 

8.503

 V 

13.665

 N 

ga terug