Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa €0,03 mln.

Immateriële vaste activa €0,03 mln.

Activa boekwaarde 31-12-2018

Zuidhaghe   : 27   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen

Bruto investeringen   (€ 0,14 mln.)

Winkelcentrum Duinzigt   : 58   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen
van der Goeslaan   : 57   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen
Zuidhaghe   : 27   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen

Desinvesteringen / afwaarderingen   (€ 0,43 mln.)

Winkelcentrum Duinzigt   : 304   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen
Van der Goeslaan   : 125   Programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen

De geactiveerde kosten van Winkelcentrum Duinzigt en van der Goeslaan zijn ten laste van de exploitatie gebracht.