Sport

Sport

Coördinerend portefeuillehouder:
Richard de Mos

Doel:
Iedere Hagenaar een leven lang in beweging. Dat is het ideaalbeeld van de gemeente. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners vanzelfsprekend is. Onze ambitie is dat in 2030 alle Hagenaars aan sport doen. Een streven dat met het uitroepen van Den Haag als Capital of Sports 2022 internationaal wordt erkend. Steeds meer Hagenaars zijn de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. Met dit programma wil de gemeente nog meer Hagenaars verleiden tot een actieve leefstijl: mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap, afkomstig uit alle delen van Den Haag.

Den Haag is ambitieus omdat sport Den Haag sterker maakt. Mede door voldoende sportieve mogelijkheden ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om in te leven. Sport is bovendien een van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren. Meedoen, mee organiseren en meebeleven verbindt. En het stimuleert  bewoners samen de schouders er onder  te zetten. Met het ondersteunen van sport zorgt Den Haag voor een goed leefklimaat met gezonde, energieke bewoners.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 54.038

2,0 %

€ 11.751

0,4 %

ga terug