Gemeenteraad

Gemeenteraad

Coördinerend portefeuillehouder:
Presidium

Doel:
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad vertegenwoordigt de bevolking, bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad wordt hierbij ondersteund door de griffie.

Onder  dit programma vallen ook de gemeentelijke ombudsman, de gemeentelijke rekenkamer en de gemeentelijke anti discriminatievoorziening (die wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman).

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 8.315

0,3 %

€ 277

0,0 %

ga terug