Gemeenteraad

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen
Vaststelling van de begroting en de programmarekening behoort tot de belangrijkste wettelijke taken van de gemeenteraad. In 2018 zijn de begroting en rekening tijdig door de raad vastgesteld.

De griffie , de ombudsman, de rekenkamer en de gemeentelijke antidiscriminatie voorziening (uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman) maken allen een eigen jaarverslag waarin wordt ingegaan op de activiteiten van het afgelopen jaar. Deze verslagen worden gepubliceerd op respectievelijk de gemeentelijke website, de website van de gemeentelijke ombudsman, de website van de gemeentelijke rekenkamer en de website van Den Haag Meldt.