Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Den Haag wil haar kapitaalgoederen goed onderhouden om ze zo lang mogelijk te kunnen gebruiken. Hiervoor worden meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) opgesteld. De wijze waarop dit gebeurt, en de bedragen die hiervoor zijn begroot en besteed in 2018 komen aan bod in deze paragraaf. Elk jaar wordt gekeken welk onderhoud dient te worden uitgevoerd. Dit kan soms leiden tot onderhoudsuitgaven die hoger of lager zijn dan geraamd in het MOP. Deze afwijkingen kunnen variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de actuele staat van het betreffende bezit. Over de periode van enkele jaren, in structureel perspectief, zijn de bedragen voor raming en realisatie gelijk. Het gaat om de volgende kapitaalgoederen:

  1. Vastgoed;
  2. Wegonderhoud;
  3. Groenbeheer;
  4. Constructies en binnenwater;
  5. Riolering en waterbeheersing
ga terug