Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouder:
Boudewijn Revis

Doel:
De gemeente werkt met het programma Stadsontwikkeling en Wonen aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad en het nog aantrekkelijker maken van Den Haag als stad waar veel mensen willen wonen, werken en leven.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 154.279

5,8 %

€ 129.959

4,8 %

ga terug