Lokale heffingen

Lokale heffingen

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2017 en 2018 zijn:

Belastingsoort

Uitkomst 2018

Begroting 2018

Programma rekening 2017

OZB

86.895

87.058

86.582

Afvalstoffenheffing

60.072

59.504

60.317

Rioolheffing

38.641

38.635

37.803

Hondenbelasting

1.999

2.009

1.975

Toeristenbelasting

7.871

8.018

8.231

Precariobelasting

16.667

16.305

16.424

Totaal

212.147

211.529

211.338

Tabel: netto opbrengst belastingen: baten verminderd met lasten (oninbare bedragen).

Onderverdeling gerealiseerde opbrengsten 2018 naar belastingsoort

ga terug