Lokale heffingen

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Bij het verlenen van kwijtschelding van lokale heffingen is de gemeente gebonden aan regels die de rijksoverheid vaststelt. Den Haag hanteert bij de toepassing van kwijtschelding de maximale kwijtscheldingsnorm die wettelijk is toegestaan. Deze norm is 100% van de bijstandsnorm. In Den Haag kunnen inwoners in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, de OZB, de rioolheffing voor eigenaren, liggeld voor woonschepen en de hondenbelasting (alleen mogelijk voor het bedrag van de eerste hond).
Om te bepalen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente zowel naar het inkomen als naar de aanwezigheid van vermogen. In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de afvalstoffenheffing. In 2018 is een bedrag van € 6,8 mln. (begroot € 7,3 mln.) aan afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Kwijtschelding voor de OZB en rioolheffing komt veel minder voor omdat eigenaren deze heffingen betalen en er bij eigenaren veelal sprake is van vermogen.

De kwijtscheldingsregeling geldt ook voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Daarmee ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode. Er zijn in Den Haag ongeveer 100 ondernemers die hierdoor voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking kunnen komen. Eind 2018 is de kwijtscheldingsregeling voor ondernemers geëvalueerd. De raad wordt hierover begin 2019 geïnformeerd.