Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder:
Rachid Guernaoui

Doel:
Een betere dienstverlening door een wendbare ambtelijke organisatie die producten sneller, eenvoudiger en toegankelijker levert. Daarnaast vormen we als gemeente een inclusieve stad waarin iedereen participeert.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 114.126

4,3 %

€ 17.885

0,7 %

ga terug