Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder:
Pauline Krikke, Burgemeester

Doel:
1.   De aanpak van high impact crimes, zoals overval, straatroof, woninginbraak en geweld;
2.   Een gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten;
3.   De aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 60.430

2,3 %

€ 4.672

0,2 %

ga terug