Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

Overzicht structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

Alle dotaties en onttrekkingen aan reserves zijn in principe incidenteel. De uitzondering op de regel betreft de reserve Activafinanciering. Deze reserve is ingesteld voor dekking van toekomstige kapitaallasten van specifieke investeringen die zijn gedekt met incidentele middelen. De afschrijvingstermijn van investeringen is meestal langer dan 3 jaar. De onttrekkingen aan de reserve voor de afschrijvingslasten zijn dus ook vaak langjarig en worden daarom als structureel gezien. In 2018 is er € 11,3 onttrokken aan de reserve voor dekking van kapitaallasten.

Daarnaast is er € 26 mln. vrijgevallen. Dit is echter wel incidenteel en betreft vrijval m.b.t. Rotterdamse Baan (project viel goedkoper uit) en Brug over de Pijp (project ging niet door). De dotaties aan de reserve betreft het toevoegen van incidentele middelen voor toekomstige kapitaallasten. Deze toevoegingen zijn incidenteel van aard.

ga terug