Over deze website

Over deze website

Aanvullende informatie

Informatie niet correct?
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo toegankelijk, correct en compleet mogelijk te laten zijn.

Komt u op de website toch iets tegen dat niet correct is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt hiervoor een e-mail sturen naar regievoering@denhaag.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de pagina met de incorrecte informatie mee te sturen.
In de loop van de tijd verzamelen wij incorrecties en zullen deze t.z.t. aanpassen.

Vertrouwelijk
Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.

Auteursrechten
Het auteursrecht en het databankenrecht op deze website liggen bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud ervan. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren. U moet zich hierbij wél houden aan de volgende voorwaarden:

bij hergebruik verwijst u naar financien.denhaag.nl
bij hergebruik vermeldt u altijd de datum van kopiëren en hergebruik

Op de website staat ook inhoud van/of gemaakt door derden, zoals beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Reeds Verwerkte incorrecties:
Pagina 94, berekening weerstandsvermogen, tabel gemeentelijke risico's. Deze tabel is gecorrigeerd t.o.v. de gedrukte versie. Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage het max. bedrag is aangepast van 30 naar 3.
Het totaal van 201,15 naar 183,15. (uitgevoerd op 16-04-2019)

Incorrecties die niet worden aangepast:

De gebruikte software voor deze website
https://www.lias-software.nl/product/webpublicatie

ga terug