Economie

Economie

Coördinerend portefeuillehouders:
Richard de Mos en Saskia Bruines

Doel:
De gemeente Den Haag streeft naar economische groei en structurele banengroei in een stad waar iedereen mee kan doen.

We doen dat door:

  • Het versterken van het Haagse midden- en kleinbedrijf
  • Het verbreden van de Haagse economie
  • Het investeren in de aantrekkingskracht van de stad
  • Het realiseren van betaalbare en bereikbare bedrijfshuisvesting in aantrekkelijke werkmilieus.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 56.689

2,1 %

€ 14.484

0,5 %

ga terug