Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Coördinerend portefeuillehouder:
Liesbeth van Tongeren

Doel:
Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde stad. Een stad die duurzaam; klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om in te wonen en te werken.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 87.936

3,3 %

€ 66.712

2,5 %

ga terug