Buitenruimte

Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder:
Richard de Mos

Doel:

Schone straten en grachten, aantrekkelijke pleinen en verzorgd groen: Een goed onderhouden buitenruimte nodigt uit om Den Haag te verkennen en te ervaren en draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. De buitenruimte is daarmee het visitekaartje van de stad. Investeren in de buitenruimte is van groot belang om de kwaliteit nu en in de toekomst op orde te houden zodat  bezoekers, ondernemers en bewoners van Den Haag de stad als aantrekkelijk en leefbaar blijven ervaren.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 152.781

5,7 %

€ 58.820

2,2 %

ga terug