Buitenruimte

Wat is beoogd en wat is behaald?

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

Welke resultaten zijn in 2018 gehaald?

 • Er is ruim één kilometer aan kademuren vervangen.
 • 22 hectare planmatig wegonderhoud uitgevoerd.
 • 3.500 m2 buitenruimte omgezet van steen naar groen.
 • Er zijn 1.300 bomen geplant
 • De Haagse Markt is in 2018 verkozen tot de beste markt van Nederland.
 • De buitenruimte is hoogwaardig schoongehouden en is gemiddeld met een 8 gewaardeerd.
 • 1.500 armaturen van de openbare verlichting zijn voorzien van LED-verlichting, waarmee eind 2018 circa 14% van de openbare verlichting is voorzien van LED-verlichting.
 • Het aantal storingen van de openbare verlichting is met 10% afgenomen.
 • 628 elektriciteitskasten zijn voorzien van slimme meters.
 • Met de finish van de Volvo Ocean Race heeft Scheveningen aan internationale bekendheid gewonnen.
 • Er is 15,6 kilometer aan riolering vervangen en ruim 7,5 hectare regenwater van het riool afgekoppeld.
 • Er is een stadsbrede aanpak ontwikkeld voor de handhaving op weesfietsen die langer dan 28 dagen in de buitenruimte staan geparkeerd.
 • Ruim 34.000 fietswrakken en weesfietsen zijn uit de buitenruimte verwijderd.

Indicatoren en kengetallen

Prestatie indicator

Nulmeting 

Realisatie 2018

Begroting 2018

Aantal straatbomen in de openbare ruimte

116.500

116.850

116.750

Aantal bomen in de openbare ruimte
De reguliere uitval van bomen als gevolg van ziekten, plagen, storm en ouderdom schommelt jaarlijks tussen de 1.100 en 1.500 bomen waarbij met name storm een onberekenbare factor is. Dit jaar zijn 1300 bomen verwijderd die door natuurlijke omstandigheden aan het eind van hun veilige levenscyclus waren gekomen, waarvan slechts een beperkt aantal bomen (circa 20 bomen) door storm. De reguliere herplant bedroeg 1.300 bomen. Er zijn dit jaar 100 extra straatbomen aangeplant waardoor het aantal bomen in Den Haag is toegenomen.

Effect indicator

Nulmeting 

Realisatie 2018

Begroting 2018

Kwaliteit schoon 

 7,9

8,0

8,0

Leefbaarheid in de buurt 

 7,0

7,1

7,0

Waardering groen in de buurt

 7,2

7,2

7,2

Kwaliteit schoon
De stijgende lijn die in 2017 is ingezet, heeft zich in 2018 voortgezet. Dit resulteerde aan het einde van het jaar in een gemiddelde van een 8,0 als schooncijfer voor de stad. Dit cijfer is samengesteld uit drie deelcijfers: een 8,7 voor grof zwerfvuil (dit is het meest zichtbare vuil zoals blikjes en flesjes), een 7,4 voor fijn zwerfafval (bijvoorbeeld peuken en kleine papiertjes) en een 8,0 voor veegvuil (onder andere zand).

Leefbaarheid in de buurt
Tot en met 2017 werd de veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2018 heeft geen onderzoek plaats gevonden omdat de veiligheidsmonitor vanaf 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek is geworden. Voor de realisatie 2018 is de realisatie van 2017 ingevuld.

Waardering groen in de buurt
Tot en met 2017 werd de veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2018 heeft geen onderzoek plaats gevonden omdat de veiligheidsmonitor vanaf 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek is geworden. Voor de realisatie 2018 is de realisatie van 2017 ingevuld.