Cultuur en bibliotheek

Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder:
Robert van Asten

Doel:
Met het cultuurbeleid op basis van het ‘Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020’ bieden we veelzijdig aanbod dat aantrekkelijk is voor een breed publiek, geven  we ruimte aan talentontwikkeling en artistieke vernieuwing wordt een goed makersklimaat gecreëerd. De Bibliotheek Den Haag stelt kennis en informatie ter beschikking, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevordert het lezen en kennismaken met literatuur, organiseert ontmoeting en debat. Het Haags Gemeentearchief zorgt onder andere voor duurzaam beheer van alle gemeentelijke informatie, die niet meer nodig is voor de operationele taken van de gemeente. Ook wordt de coördinatie verzorgd voor het betrouwbaar en duurzaam opslaan van actuele gemeentelijke informatie in digitale vorm en wordt historische informatie aan het publiek beschikbaar gesteld. Daarnaast willen we het Haagse archeologisch erfgoed behouden, waar nodig onderzoeken en kennis hierover verspreiden.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 105.762

3,9 %

€ 7.671

0,3 %

ga terug