Werk en inkomen

Werk en inkomen

Coördinerend portefeuillehouders:
Rachid Guernaoui en Bert van Alphen

Doel:

  1. In Den Haag kan iedereen meedoen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunt de gemeente zijn inwoners hierbij.
  2. De Gemeente Den Haag zet in op innovatieve aanpakken om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven.  
  3. Het armoede- en schuldenbeleid zorgt ervoor dat Hagenaars met een laag inkomen of schulden in staat worden gesteld om volwaardig mee te kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Een laag inkomen of schulden mag geen belemmering vormen om mee te doen op school, bij de sportvereniging of elders in de Haagse samenleving.

Lasten, baten en saldo

€1000

€ 623.185

23,3 %

€ 400.750

14,9 %

ga terug