Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de gemeente Den Haag ondersteunt de organisatie bij het leveren van goede dienstverlening voor de stad. Een veranderende stad stelt andere eisen aan onze organisatie, en dus ook aan de bedrijfsvoering. Werken vanuit gebundelde bedrijfsvoering maakt het beter mogelijk om de dienstverlening qua kwaliteit, efficiency, uniformering en professionaliteit voortvarender door te ontwikkelen.

ga terug