Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Belangrijke ontwikkeling: het samenbrengen van de taken rond jeugd en de Wmo in het organisatieonderdeel jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Hiermee ontstaat op dit gebied één ondersteuningsaanbod voor burgers. In februari is de Haeghe Groep samen met het Werkgever Service Punt opgegaan in de tijdelijke organisatie gemeentelijk Werkbedrijf. De hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie bestaat vanaf dat moment uit 7 diensten en 2 uitvoeringsorganisaties bedrijfsvoering.

Nieuwe manier van werken
In 2018 zijn op diverse plekken in de organisatie nieuwe manieren van werken, zoals opgavengericht werken, geïntroduceerd. Kern: denken vanuit wat de stad nodig heeft en kennisuitwisseling over de grenzen van diensten heen. De inrichting van de organisatie en de besturing ervan zijn in 2018 opnieuw vastgelegd in een geactualiseerde Organisatieregeling en hiermee verbonden Uitvoeringsbesluiten.