Bedrijfsvoering

Financiën

Financiën

In 2018 zijn er twee bijeenkomsten voor financiën en control georganiseerd met een plenair deel en workshops over de thema’s advisering, expertises, P&C-producten, managementinformatie, administratie en opleiding & ontwikkeling. Het doel van deze bijeenkomsten was meerledig: elkaar (beter) leren kennen, netwerken en kennisdeling.  

Verder heeft de financiële keten in 2018 een ontwikkelprogramma opgesteld met de volgende verbeterpunten:

  • Doorontwikkeling van de advisering aan bestuur en lijnmanagement, passend bij de opgave van de stad.
  • Zorgen voor relevante, betrouwbare en begrijpelijke managementinformatie die snel en makkelijk beschikbaar is, voorbereiding van de bestuurlijke 4- en 8 maandrapportage en digitalisering van P&C producten.
  • Realiseren van één betrouwbare, efficiënte en uniforme administratie als basis voor juiste en tijdige managementinformatie en advisering. Hiervoor is het programma één financiële administratie opgezet.

Aan dit ontwikkelprogramma wordt in 2019 een aanbod aan opleidingen voor het personeel van de financiële keten gekoppeld.