Bedrijfsvoering

Informatie en ICT-beleid

Informatie en ICT-beleid

I-visie
Op het persoonlijk portaal Mijndenhaag.nl kan een bewoner sinds 2018 alle zaken voor een parkeervergunning online regelen. Ook is het mogelijk om een belastingaanslag eenvoudig online via iDeal te betalen. Om deze verbeteringen van MijnDenHaag mogelijk te maken, is er in 2018 een nieuwe Agile-team ingericht. Dit is een werkmethode waarbij het systeem zich snel kan aanpassen aan de wensen van de inwoners.

Digitaal samenwerken wordt bij alle diensten gebruikt. Inmiddels kunnen 5.000 ambtenaren plaats-, tijd- en locatieonafhankelijk documenten delen en gezamenlijk bewerken. In 2018 zijn alle technische voorbereidingen getroffen om in 2019 live te gaan met de cloud-variant van de samenwerkomgeving.

2018 was het laatste jaar van de I-visie 2015-2018. De voorbereidingen op de nieuwe visie voor digitalisering zijn in de zomer van 2018 van start gegaan. De nieuwe visie wordt voor het zomerreces van 2019 met de raad gedeeld. Het wordt een integrale visie waar ook dienstverlening en participatie onderdeel van zijn.

Landelijke pilot
In 2018 heeft de gemeente Den Haag samen met de VNG en het kadaster een pilot uitgevoerd om basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registratie op te halen. Dit op basis van een nieuwe ict-standaard. Doordat de landelijke registraties de basisgegevens op deze manier aanbieden, kunnen gemeenten op termijn kosten besparen. De pilot is geslaagd. Er is aangetoond dat het werkt. De pilot heeft geleid tot het investeringsvoorstel voor het landelijke programma Haal Centraal dat namens de vijf grote gemeenten is ingediend en door staatssecretaris Knops is gehonoreerd vanuit de interbestuurlijke commissie Middelen.

Data
Eind 20117 is het CBS Urban Data Center Den Haag van start gegaan. In het Urban Data Center worden complexe, vernieuwende en meervoudige data-analyses uitgevoerd om beleid en uitvoering beter en efficiënter te maken. Door gebruik te maken van wederzijdse expertise en elkaars gegevens kan innovatief onderzoek worden uitgevoerd. In 2018 heeft de samenwerking vorm gekregen en is de locatie van het Urban Data Center fysiek ingericht met de benodigde technische infrastructuur. Er zijn in 2018 10 onderzoeken afgerond met thema’s als armoede, leefbaarheid, kenmerken van het Central Innovation District, startende en stoppende bedrijven, onderwijskansen en statushouders. Daarnaast is de regionale samenwerking opgezocht onder de vlag van Innovatief Haaglanden. Onderzoeken die door het Urban Data Center worden uitgevoerd, worden gefinancierd door de dienst die deze opdracht geeft.

Den Haag is gecertificeerd op de ISO 37120-standaard. Dat is een standaard om steden internationaal te kunnen vergelijken op het gebied van duurzaamheid, veerkracht en welvaart.

AVG en informatieveiligheid
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gemeente Den Haag heeft in de voorbereiding het tienstappenplan gevolgd zoals dit door de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, is opgesteld. In maart 2018 is het beleidskader gegevensbescherming opgesteld (RIS 299392). Bewustwording over de AVG is een voortdurend punt van aandacht met als belangrijk voorbeeld het bewustwordingsspel Gegevensweg dat in februari en maart door meer dan duizend 1.000 medewerkers is gespeeld.

Op 22 november 2018 hebben 45 ethische hackers de ICT-systemen van de gemeente Den Haag onder vuur genomen. Dat gebeurde tijdens de tweede hackwedstrijd ‘Hâck Den Haag’ in het Atrium van het stadhuis. Er is een aantal kwetsbaarheden ontdekt. Geen van de hackers wist persoonlijke informatie te bereiken. Na de herinrichting van de informatiebeveiligingsorganisatie, als gevolg van de bundeling van de bedrijfsvoering, zijn alle functies in de informatieveiligheidsketen op strategisch tactisch en operationeel niveau ingevuld.

Het college informeert afzonderlijk met een collegeverklaring over de staat van de informatieveiligheid over jaar 2018. Hiervoor wordt het landelijke verantwoordingsproces ENSIA gevolgd (staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit).