Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

Toelichting

De rapportage ‘Grip op grote projecten’ heeft tot doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten inclusief risico’s van grote projecten.
De rapportages worden ten minste twee keer per jaar opgesteld: als bijlage bij de Programmarekening (openbaar deel) en bij het Halfjaarbericht (openbaar en geheim deel). Dit laatste zal gaan wijzigen omdat het halfjaarbericht komt te vervallen.

De raad heeft de volgende projecten als groot project benoemd:

  • Den Haag Nieuw Centraal (grondexploitatie en investeringsproject fietsenkelder)
  • Laakhaven West  
  • Laakhaven Petroleumhaven
  • GO Spuikwartier (investeringsproject OCC, investeringsproject detailhandel/horeca en grondexploitatie)
  • Scheveningen Haven
  • A-12 Zone
  • GO Leyweg-Escamplaan (Haga)
  • GEM Vroondaal (Verbonden partij en grondbank)
  • Rotterdamsebaan

Inhoudelijke toelichting

Onderliggende rapportages geven informatie weer tot en met1 januari 2019. De stand die hier gehanteerd wordt is dezelfde stand als de programmarekening 2018, of anders waar aangegeven. De stoplichten geven met name aan op welk vlak wijzigingen zijn doorgevoerd of worden verwacht ten opzichte van de vorige Grip rapportage (1-6-2018). De stoplichten hebben de volgende betekenis:
Groen = geen wijziging of gerealiseerde wijziging binnen de plankaders.
Oranje = (nieuwe) aankondiging van een aanstaande wijziging die buiten het plankader vallen of  gerealiseerde wijzigingen die buiten het plankader vallen die vooraf zijn aangekondigd.
Rood = gerealiseerde wijziging buiten de plankaders welke niet van te voren was aangekondigd.

Wijzigingen op hoofdlijnen
De GRIP Rapportage van de A-12 zone is gestart met 6 grootschalige projecten en bestaat op dit moment nog maar uit drie separate grondexploitaties, waarvan twee naar alle waarschijnlijk dit jaar afgesloten zullen worden en één operationeel blijft. De complexiteit en gevoeligheid van deze grondexploitatie is dusdanig laag dat het advies er ligt deze GRIP Rapportage uit de lijst van GRIP projecten te lichten. Als de raad aangeeft deze rapportage in de GRIP te laten, zal dit gebeuren anders zal bij het volgende rapportagemoment niet meer over de A-12 zone gerapporteerd worden.

Bijlage grip op grote projecten in handig pdf formaat.

ga terug