Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Wijzigingen:
De GRIP rapportages bij het halfjaarbericht 2018 en de kwartaalrapportage Q2 en 3 zijn toegevoegd. Verder heeft er geen besluitvorming of contractvorming met betrekking tot de grondexploitatie plaats gevonden.