Grip op grote projecten

Risico's bandbreedte saldo

Risico's bandbreedte saldo ORANJE

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Impact (incl. pos. saldo)

€ 9,3 mln. NEG

€  7,2 mln. NEG

€ 2,1mln. POS

Bandbreedte (eindwaarde)

Best case saldo

€ 3,4 mln. POS

€  7,7 mln. NEG

€ 4,3 mln. NEG

MPG scenario

€ 13,0 mln. NEG

€ 15,2 mln. NEG

€ 2,2 mln. NEG

Worst case saldo

€ 17,8 mln. NEG

€ 17,9 mln. NEG

€ 0,1 mln. NEG

De impact van de risico’s is per 1-1-2019 bepaald op € 7,2 mln. nadelig.

Wijzigingen tot 1 januari 2019:

De projectrisico's zijn verlaagd met € 2,1 miljoen door het inboeken van het risico op vertraging en het risico op meerkosten door gelijktijdig bouwen.