Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders ORANJE

De grondexploitatie gaat uit van onderstaand uitgifteprogramma:

Het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) is 50.237 m² bvo met daarnaast 1.316 m² bvo horeca detailhandel. De gronduitgifte heeft in 2017 plaats gevonden.
Het zogenaamde commerciële programma dat door VWV (Sonate) zal worden ontwikkeld is gewijzigd en in een afsprakenbrief vastgelegd. Vervolgens heeft Sonate een vergunning aangevraagd voor toren A en B met een wijziging in het woningaantal en oppervlak commerciële voorzieningen.
Het commerciële programma beslaat drie torens rondom het OCC. Deze torens bevatten een hotel, commerciële voorzieningen (in de plint) en in totaal 456 huurwoningen. Toren A bestaat uit 1.304 m² bvo commerciële ruimte en daar boven 268 huurwoningen. Toren B bestaat uit 361 m² commerciële ruimte en 188 commerciële huurwoningen. Toren C bestaat uit een hotel (7.758 m² bvo en 140 kamers). De omgevingsvergunning voor Torens A en B is in juni 2018 afgegeven. De uitgifte van Torens A en B staat in 2019 gepland.
Er worden 276 parkeerplaatsen gerealiseerd in de parkeergarage Spui Centre, 367 parkeerplaatsen in de Turfmarktgarage en daarnaast omvat het programma 600 fietsparkeerplaatsen. Deze zijn onderdeel van de genoemde 1.500 fietsparkeerplaatsen in de vastgoedexploitatie. De planning is dat de Spui Centre Garage in 2021 (gedeeltelijk) wordt verkocht. De Turfmarktgarage wordt later verkocht.
Het functioneel Programma van Eisen (PvE) voor de openbare ruimte van het totale gebied Spuikwartier is gereed. Het PvE is vertaald naar een schetsplan dat in 2019 verder wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Wijzigingen tot 1 januari 2019:

Onderdeel van het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) zijn enkele ontwerpaanpassingen aan het OCC. Die ontwerpaanpassingen hebben mogelijk ook invloed op de omvang van de horeca/detailhandel in het OCC.

Op 25 januari 2019  is de raad geïnformeerd (RIS 301595) dat geen van de drie Haagse corporaties is ingegaan op de aanbieding van Sonate om de sociale huurwoningen af te nemen. Sonate heeft aangegeven de 88 woningen te willen betrekken bij de verkoop van de andere in toren A opgenomen huurwoningen. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de herziening van de grondexploitatie.