Grip op grote projecten

Saldo

Saldo ORANJE

Saldo ORANJE

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 2,07 mln. NEG

€ 6,29 mln. NEG

€ 4,22 mln. NEG

Contante waarde

€ 3,38 mln. NEG

€ 7,36 mln. NEG

€ 3,98 mln. NEG

Eindwaarde

€ 3,66 mln. NEG

€ 8,00 mln. NEG

€ 4,31 mln. NEG

Het saldo van de grondexploitatie is bij de programmarekening 2019 € 7,36 mln. negatief op contante waarde op 1-1-2019.

Wijzigingen tot 1 januari:

De wijziging van het saldo heeft grotendeels betrekking op de vertraging van de bouw van het OCC, meerkosten om bouwrijpe grond aan Sonate te kunnen leveren, het aanpassen van de tramsporen in verband met de veiligheid en meerkosten voor de verbouwing van de Spui Centre Garage. In de risicoanalyse per juni 2018 was reeds voor € 2,2 miljoen rekening gehouden met de vertraging en meerkosten door gelijktijdig bouwen.