Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning ORANJE

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten*

€ 60,1 mln.

€  64,5 mln.

€ 4,4 mln.

Totaal opbrengsten

€ 58,0 mln.

€  59,7 mln.

€ 1,6 mln.

Totaal omzet

€ 118,1 mln.

€  124,1 mln.

€ 6,0 mln.

Planrealisatie

39,3%

40,1%

0,8%

*exclusief te realiseren rentekosten
Van de totale kosten is 58,3% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 20,5% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 40,1%.
Het zwaartepunt van de investeringen die in de tweede helft van 2018 zijn gerealiseerd zijn plankosten en kosten voor tijdelijk beheer en de tijdelijke exploitatie van de Turfmarktgarage. De gerealiseerde opbrengsten zijn de opbrengsten van de tijdelijke exploitatie van de Turfmarktgarage en afroming van de meeropbrengsten van de Stadhuisgarage over 2017.
De planning op hoofdlijnen is als volgt:

  • 2019 gronduitgifte torens A en B Sonate.
  • 2021 verkoop Spui Centre Garage.
  • Medio 2021 herinrichting openbare ruimte rondom OCC en Spuiplein gereed.
  • 2022 gronduitgifte toren C Sonate en verkoop Spuigarage en Turfmarktgarage.

Wijzigingen tot 1 januari:

Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) wijzigt de planning van het OCC. De oplevering van het OCC verschuift naar begin 2021 en in september 2021, met de start van het theaterseizoen, wordt het nieuwe OCC in gebruik genomen. Deze vertraging heeft invloed op de uitgifte van de Spui Centre Garage, De Turfmarktgarage en Toren C en de aanleg van de openbare ruimte.