Grip op grote projecten

Scheveningen Haven

Scheveningen Haven

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

01-01-2019

Looptijd

2017-2024

Projectnaam

Scheveningen Haven

Omzet

124,6 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

41,4%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

€ 28,35 mln.N   

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

5,3 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

ORANJE

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

ORANJE

Wijzigingen

Door de vertraging bij het OCC, is het proces rondom het ZST ook vertraagd. De verwachtte vertraging van het project valt buiten de kaders en daarom is het stoplicht op Oranje gezet.

Omschrijving


Het projectdocument Scheveningen Haven en bijbehorende stedenbouwkundig plan en grondexploitatie is op 17 februari 2012 door het college vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 28 november 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en op 15 juli 2015 onherroepelijk geworden. In 2013 zijn besluiten genomen en bestuurlijke afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting van het Zuiderstrandtheater (ZST).
Op 6 september 2016 is de herziening Scheveningen Haven 2016 vastgesteld door het college. In deze herziening zijn zowel de afspraken voor het Norfolkterrein als het Noordelijk havenhoofd opgenomen. Het gaat hier onder andere om:
Norfolk
De afspraken met De Zuid C.V. (samenwerking tussen MRP-D en Vorm Ontwikkeling) voor het Norfolk terrein voor de realisatie van de blokken 3, 4A, 4B en 4D. Deze zijn vastgelegd in een allonge op de realisatieovereenkomst, hierbij is meer ruimte gecreërd voor havengevonden programma.
De afspraken met Stebru voor blok 5 zijn vastgelegd. De blokken 4c, 6, 7 en 8 zijn al uitgegeven.
Noordelijk havenhoofd
De afspraken uit gebiedsontwikkelingsovereenkomst (GOO) voor het Noordelijk havenhoofd met VolkerWessels Vastgoed (VWV) (blokken N1 tot en met N8)