Grip op grote projecten

Saldo

Saldo ORANJE

Saldo

Saldo

1-6-2018

1 jan 2019

Verschil

begroting

Beginstand 2019

   Nominale waarde 

 €         24,74 mln. NEG

 €         25,84 mln. NEG

 €          1,11 mln. NEG

   Contante waarde

 €         24,48 mln. NEG

 €         25,18 mln. NEG

 €          0,70 mln. NEG

   Eindwaarde 

 €         27,03 mln. NEG

 €         28,35 mln. NEG

 €          1,32 mln. NEG

Het saldo van de grondexploitatie is per 1-1-2019 € 0,70 mln. negatief op contante waarde. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen.

Wijzigingen

De belangrijkste oorzaak van toename van de kosten is nader uitwerking van de faseringsmaatregelen die nodig zijn om tijdens de gefaseerde bouw de rest van het gebied te laten functioneren. Daarnaast is eind 2018 de  gerealiseerde rente geboekt (autonome mutatie)
De opbrengsten stijging is het gevolg van actualisatie van ramingen op basis van uitwerking programma en prijsontwikkelingen.

De voortgang gerechtelijke procedure rond panden Hellingweg geeft aanleiding om de nog verwachte verwervingskosten te verlagen. Daarentegen zullen er meer tijdelijke maatregelen voor inrichten openbare ruimte (niveau verschillen en bouwweg) moeten worden getroffen waardoor de kosten met € 0,70 mln. NCW 1-1-2019 toenemen. De eindwaarde is met 1,32 mln toegenomen door verlengen looptijd van het plan met 2 jaar.