Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning ORANJE

 

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten*

 €         73,32 mln.       

 €         75,24 mln.       

 + € 1,92 mln.       

Totaal opbrengsten

 €         48,58 mln.       

 €         49,39 mln.       

 + € 0,81 mln.       

Totaal omzet

 €       121,90 mln.       

 €       124,63 mln.       

 + € 2,73 mln.       

Planrealisatie

37%

41%

+ 4%

Van de totale omzet is 41 % gerealiseerd.
De grondexploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2022. De uitgiftes van de blokken 6, 4c en 7 en 8 zijn gerealiseerd. In 2019 wordt de grond voor de blokken 4A en 5 uitgegeven.
De belangrijkste oorzaak van toename van de kosten is nader uitwerking van de faseringsmaatregelen die nodig zijn om tijdens de gefaseerde bouw de rest van het gebied te laten functioneren. Daarnaast is eind 2018 de  gerealiseerde rente geboekt (autonome mutatie)
De opbrengsten stijging is het gevolg van actualisatie van ramingen op basis van uitwerking programma en prijsontwikkelingen.

Wijzigingen

Door de vertraging bij het OCC, zal het ZST langer in gebruik moeten blijven. Blok 3 zal daardoor later worden gerealiseerd