Grip op grote projecten

A-12 Zone

A-12 Zone

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2005-2023

Projectnaam

A12-Zone

Omzet

122,8 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

76%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

4,2 mln. NEG

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

0,8 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Saldo

ORANJE

GROEN

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

In 2002 zijn vijf deelplannen en de bijbehorende hoofdplanstructuur afgescheiden van het Samenwerkingsverband Ypenburg en ingebracht in een Haagse grondexploitatie. Het projectdocument A12-zone (RIS 124442) is in 2005 door de raad vastgesteld. De A12-zone is een buitenstedelijk plan, gericht op de ontwikkeling van ca. 1.000 woningen, bedrijventerrein (standaard, hoogwaardig) en kantoorlocaties.

Het gebied bestaat nu uit drie ontwikkellocaties (deelplan19, 20 en 26). Deelplan 24 en de Hoofdplanstructuur zijn eind 2016 financieel afgesloten. De totale ontwikkeling is in een vergevorderd stadium. Het afgesloten deelplan 24 is grotendeels bebouwd. Deelplan 19 moeten de laatste 5 woningen gerealiseerd worden en de openbare ruimte woonrijp gemaakt worden In deelplan 20 is het zwembad gereed en zijn in 2017 alle kavels in verkoop gegaan. De bouw op de eerste vrije kavels is gestart. Ook deelplan 26 is deels bebouwd. Hierna zal op de verschillende deelgebieden nader worden ingegaan.
Door de veranderende marktomstandigheden hebben de afgelopen jaren diverse plankaderwijzigingen plaatsgevonden. De belangrijkste zaken zijn het uit exploitatie nemen van deelplan 25 (143.000 m²) bedrijfsterrein, het verkleinen van de kantorenvoorraad in deelplan 26 met 82.000 m² bvo en het omzetten in een alternatief programma in de vorm van leisure programma, en het aanpassen van de woningbouwprogramma’s in deelplannen 19 en 20.