Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten*

€ 62,4 mln.

€  63,1 mln.

+ € 0,7 mln.

Totaal opbrengsten

€ 59,5 mln.

€  59,7 mln.

+ € 0,2 mln.

Totaal omzet

€ 121,9 mln.

€ 122,8 mln.

+ € 0,9 mln.  

Planrealisatie

73%

76%

+ 3%

*exclusief te verwachten rente

Van de totale kosten is 81,1% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 70,3% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 76%. De gemaakte kosten in 2018 betreffen voornamelijk kosten voor bouwrijpmaken dlp 20+31, plankosten en rentekosten. De baten betreffen voornamelijk verkoop van kavels voor deelplan 20. Het verschil ten opzichte van de1-6-2018 is het gevolg van het opnemen van kosten in deelplan 20 voor het definitief afwerken van de gevel van het Hofbad, gestegen plankosten in deelplan 26 en rente en faseringskosten.