Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte saldo

Risico's en bandbreedte saldo GROEN

De risico’s op de grondexploitatie worden opgevangen door de Reserve Grondbedrijf.

Risicoprofiel

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

 €            4,6 mln. NEG

 €           3,0 mln. NEG

 €            1,6 mln. POS

Bandbreedte (eindwaarde)

Best case saldo 

 €          26,3 mln. NEG

 €          27,1 mln. NEG

 €            0,8 mln. NEG

MPG scenario

 €          31,6 mln. NEG

 €          31,4 mln. NEG

 €            0,3 mln. POS

Worst case saldo

 €          35,3 mln. NEG

 €          34,9 mln. NEG

 €            0,5 mln. POS

Het risicoprofiel is per 1-1-2019 bepaald op € 3,0 mln. negatief.

De bandbreedte van het saldo ligt tussen de € 27,1 mln. en € 34,9 mln. op eindwaarde per 31-12-2022.

Wijzigingen

Het risicoprofiel is met € 1,7 mln. N. afgenomen. Dit is met name veroorzaakt doordat het risico op vertragingskosten van planontwikkeling op locatie ZST in het plan is berekening is opgenomen. Het MPG-scenario is hierdoor iets gunstiger.