Grip op grote projecten

Spuikwartier (grondexploitatie)

Spuikwartier (grondexploitatie)

Spuikwartier (grondexploitatie)

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2014-2022

Projectnaam

Spuikwartier

Omzet

124,1 mln.

Projectkenmerk

Grondexploitatie

Planrealisatie

40,1%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

8,0 mln. NEG

Portefeuillehouder

B.A.Revis

Risicoprofiel

7,2 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

ORANJE

ORANJE

Saldo

ORANJE

ORANJE

Risico's en bandbreedte saldo

ORANJE

ORANJE

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

ORANJE

ORANJE

Wijzigingen
In een voortgangsbrief RIS 300068 van de commissie ruimte aan de gemeenteraad is voor de grondexploitatie Spuikwartier een herziening aangekondigd. Vooruitlopend op deze voorgenomen herziening zijn de stoplichten niet van kleur gewijzigd. De herziening wordt medio 2019 verwacht. In de herziening worden wijzigingen voor de inhoudelijke kaders, het saldo en risico's verwacht. Hierdoor staan de stoplichten op Oranje. Verder is er vertraging opgetreden doordat er bezwaar is aangetekend op de omgevingsvergunning van Toren A en B.

Omschrijving

De investeringsprojecten Spuikwartier omvatten de realisatie van het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) en de horeca/detailhandel in het OCC. De grondexploitatie omvat de gebiedsontwikkeling met de gronduitgifte voor het OCC, woningen en commerciële voorzieningen. Dit onderdeel is de Grip-rapportage van de grondexploitatie. De grondexploitatie Spuikwartier heeft betrekking op de integrale gebiedsontwikkeling Spuikwartier.

Op de locatie van het Lucent Danstheater, de Dr. Anton Philipszaal en het oude ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie komen het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC), woningen, een hotel en horeca/detailhandel. Ondergronds bevinden zich de parkeergarages Spui Centre en Turfmarkt.
De gronden van het OCC en de commerciële voorzieningen binnen het OCC zijn uitgegeven. Het eerste ontwikkelingsrecht voor het overig programma lag bij de projectontwikkelaar Heijmans (RIS 276520). Er heeft er een contractovername plaatsgevonden tussen Heijmans en Volker Wessels Vastgoed (Sonate). In 2017 is een herziening van het projectdocument en de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld met het door Sonate uitgewerkte programma (RIS 298243).
De sloop van de bebouwing is afgerond. Tijdens de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex blijft de toneeltoren en het achtertoneel van het Lucent Danstheater gehandhaafd als ‘woonhuis’ van het NDT. De oplevering van het onderwijs- en cultuurcomplex is begin 2021. Een deel van de Turfmarktgarage is gerenoveerd en wordt tijdelijk geëxploiteerd door de gemeente.