Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

Omzet

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Totaal kosten

€ 32,6 mln.

€ 33,0 mln.

+ € 0,4 mln.

Totaal opbrengsten

€ 28,9 mln.

€ 29,4 mln.

+ € 0,5 mln.

Totaal omzet

€ 61,5 mln.

€ 62,4 mln.

+ € 0,9mln.

Planrealisatie

52,97 %

56,3 %

+ 3,33%

Van de totale kosten is 56,86% gerealiseerd. Van de totale opbrengsten is 56,60% gerealiseerd. De totale realisatie ligt daarmee op 56,3%.

De 56,86% gerealiseerde kosten hebben betrekking op de verwervingskosten voor circa € 6,0 mln., op het bouwrijp maken van deelgebied 1 en 4 voor € 8,7 mln., op inrichting van de openbare ruimte van deelgebied 4 en voorbereidingskosten voor het VO en DO van de openbare ruimte voor € 1,4 mln. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor advies en beheer van het vastgoed wat in de grondexploitatie is ingebracht voor € 0,5 mln.  en de interne uren van de gemeente en rente effecten met een gezamenlijk bedrag van € 2,1 mln.
De 56,6% gerealiseerde opbrengsten hebben betrekking op de uitgifte van deelgebied 1 en 4 en het kopgebouw G van deelgebied 2. De gezamenlijke opbrengsten hiervan zijn € 11,7 mln. Naast de opbrengsten die worden verdiend uit de verkoop van bouwrijpe grond is er door de gemeente ook een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd op deelgebied 2 en 3. De gerealiseerde opbrengsten hieruit zijn € 4,5 mln.
Op hoofdlijnen is de planning als volgt: deelgebieden 4 en 1 zijn in 2017 uitgegeven, waarbij het kopgebouw (G) in deelgebied 2 in mei 2018 is betrokken  bij de realisatie van deelgebied 1 omwille van een efficiëntere bouwstroom. De woningen van deelgebied 4 zijn reeds opgeleverd. De oplevering van de woningen op deelgebied 1 wordt medio 2020 verwacht.
Het resterende deel van deelgebied 2 en deelgebied 3 zullen medio 2020 (na oplevering van deelgebied 1) bouwrijp worden gemaakt en uitgegeven. Nadat deelgebied 2 en 3 bouwrijp zijn gemaakt, zullen deze gronden ook worden uitgegeven aan de ontwikkelaar.
De omgevingsvergunningen voor de bouw van alle woningen zijn in juli 2017 verleend. De herinrichting van de Escamplaan dient gereed te zijn op het moment van oplevering van deelgebied 1. De (her)inrichting van de openbare ruimte zal gefaseerd plaatsvinden. Afronding van het project wordt in 2022 voorzien.

Wijzigingen

geen wijzigingen.