Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte

Risico's en bandbreedte GROEN

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicoprofiel

€ 1,43 mln. NEG

€ 1,69 mln. NEG

€ 0,26 mln. NEG

Bandbreedte (eindwaarde)

Best case saldo

€ 3,53 mln. NEG

 € 3,74 mln. NEG

€ 0,21 mln. NEG

MPG scenario

€ 5,91 mln. NEG

€ 5,85 mln. NEG

€ 0,06 mln. POS

Worst case saldo

€ 8,80 mln. NEG

€ 8,60 mln. NEG

€ 0,20 mln. POS

Het risicoprofiel is met de programmarekening 2018 bepaald op € 1,69 mln. negatief op 1-1-2019. De bandbreedte in het risicoprofiel plus verwacht saldo op eindwaarde ( € 4,19 mln. negatief per 31-12-2022) ligt tussen de € 3,74 mln. negatief  (positief scenario) en € 8,60 mln. negatief  (worst case).

Wijzigingen

Het risicoprofiel verslechtert met € 260.000  dit wordt veroorzaakt doordat de kans op extra parkeergelden op deelgebied 2 en 3 is opgetreden. Door het optreden van deze kans, neemt de grootte van de kans af. Dit geeft een effect van € 200.000 nadelig op het risicoprofiel. De kans op hogere plankosten is verhoogd met een impact van € 125.000 door de binnenstedelijke complexiteit en de aanpassingen aan deelgebied drie die nog verder uitgewerkt dienen te worden wat ook een risico geeft op extra interne plankosten.
Verder zijn er een aantal kleine effecten, waaronder het verlagen van het marktrisico wat wordt veroorzaakt door het vervroegd uitgeven van het kopgebouw van deelgebied 2. Deze effecten hebben in totaal een positief effect op het risicoprofiel van circa € 65.000.