Grip op grote projecten

Saldo

Saldo GROEN

Saldo

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Nominale waarde

€ 3,77 mln. NEG

€ 3,46 mln. NEG

€ 0,31 mln. POS

Contante waarde

€ 4,06 mln. NEG

€ 3,87 mln. NEG

€ 0,26 mln. POS

Eindwaarde

€ 4,48 mln. NEG

€ 4,19 mln. NEG

€ 0,29 mln. POS

Het saldo van de grondexploitatie is per 1-1-2019 € 3,799 mln. negatief op contante waarde. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen. Dit is een verbetering van € 0,26 mln. ten opzichte van 1-6-2018.

Wijzigingen

De verbetering op NCW wordt veroorzaakt door extra parkeeropbrengsten die zijn gerealiseerd op de tijdelijke parkeerplaatsen van deelgebied 2 en 3. Dit geeft een nominaal positief effect van circa € 450.000. Naast de meevaller uit de parkeerexploitatie zijn er twee kleinere tegenvallers. De eerste is een kleine verlaging van de grondopbrengsten van € 50.000 door een klein verschil in de indexering die de gemeente hanteert heeft bij vaststelling deze grondexploitatie en de indexatie waarvoor de gronden zijn uitgegeven. Daarnaast is er een kleine tegenvaller op de interne gemeente plankosten van € 50.000. De oorzaak hierachter is het intensieve traject wat de gemeente met de verschillende bewonersparticipatie groepen is ingegaan wat meer tijd kost dan vooraf is begroot. De overige effecten zijn autonome effecten. Dit zijn rentekosten, faseringseffecten van de begrotingsposten en inflatie van de kosten en opbrengsten wat in totaal een negatief effect heeft op de grondexploitatie van circa  € 190.000.