Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Middels Grip-rapportages wordt de stand van zaken gerapporteerd. Daarnaast wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd middels kwartaalberichten. Voor het schema, zie de Grip-rapportage van de grondexploitatie Spuikwartier.

Wijzigingen tot 1 januari:

Er zijn geen wijzigingen per 1 januari 2019. Per Q4-2018 wordt de raad middels halfjaarrapportages geïnformeerd in plaats van kwartaalrapportages.