Grip op grote projecten

Investeringen

Investeringen GROEN

 

1-1-2018

1-6-2018

1-1-2019

Saldo

€  0,1 mln. POS

€ 0,1 mln. POS

€ 0,1 mln. POS

Planrealisatie

18,02%

18,92%

18,92%

Het saldo van het investeringsproject is € 0,1 mln. Dit is opgebouwd uit € 2,8 mln. kosten (grondkosten € 1,1 mln. en bouwkosten € 1,7 mln.) en de verkoopopbrengst naar € 2,9 mln. De omzet bedraagt in totaal € 5,7 mln. De grondkosten zijn afgerekend met de grondexploitatie, dit is 18,92% van de totaal geraamde kosten en opbrengsten.

Wijzigingen tot 1 januari:

Onderdeel van het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) zijn enkele ontwerpaanpassingen aan het OCC. Die ontwerpaanpassingen hebben mogelijk ook invloed op de omvang van de horeca/detailhandel in het OCC. In de periode tot december 2018 zijn de ontwerpaanpassingen uitgewerkt.De invloed daarvan op de horeca / detailhandel in het OCC is beperkt. In het huidige ontwerp is voorzien in 1.276 m2 voor die functies.