Grip op grote projecten

Spuikwartier (investeringsproject detailhandel/horeca)

Spuikwartier (investeringsproject detailhandel/horeca)

Algemeen

Financieel

Datum van gegevens

1-1-2019

Looptijd

2014-2021

Projectnaam

investeringsproject detailhandel/horeca

Omzet

5,7 mln.

Projectkenmerk

Investeringsproject

Planrealisatie

18,92%

Programma

Stadsontwikkeling en wonen

Saldo eindwaarde

0,1 mln. POS

Portefeuillehouder

B.A. Revis

Risicoprofiel

0,4 mln. NEG

Samenvatting

1-6-2018

1-1-2019

Maatschappelijke effecten

GROEN

GROEN

Inhoudelijke kaders

GROEN

GROEN

Investeringen

GROEN

GROEN

Risico's en bandbreedte investering

ORANJE

GROEN

Proces en informatie

GROEN

GROEN

Voortgang en planning

GROEN

GROEN

Wijzigingen:
Er heeft geen verslechtering van de stoplichten plaatsgevonden.

Omschrijving

Het Spuikwartier omvat het investeringsproject Onderwijs- en Cultuur Complex (OCC) het investeringsproject horeca/detailhandel in het OCC en de grondexploitatie Spuikwartier  met onder andere de gronduitgifte voor zowel het gehele OCC als voor het overig programma in het plangebied. Dit onderdeel is de Grip rapportage van het investeringsproject detailhandel/horeca.
Het investeringsproject detailhandel/horeca vormde onderdeel van de grondexploitatie Spuikwartier. Naar aanleiding van nieuwe regelgeving BBV 2016 (RIS 295701) is de vastgoedinvestering in een separaat investeringsproject opgenomen.