Grip op grote projecten

Voortgang en planning

Voortgang en planning GROEN

De planning is per 1 januari 2019 als volgt:
OCC

  • Eind 2018 afronding ontwerpfase;
  • Begin 2021 oplevering;
  • Medio 2021 herinrichting openbare ruimte rondom OCC en inclusief Spuiplein gereed;
  • September 2021 start theaterseizoen en schooljaar in nieuwe OCC.

Er is op dit moment geen sprake van wijzigingen in de planning. Indien en zodra die zich wel voordoen, dan zal de raad hierover uiteraard geïnformeerd worden. Indien het aanmerkelijke gevolgen voor de totaalplanning betreft, zal daarmee niet gewacht worden tot de eerstvolgende Grip-rapportage.

Wijzigingen tot 1 januari:

Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) wijzigt de planning. De oplevering verschuift naar begin 2021 en in september 2021, met de start van het theaterseizoen en collegejaar, wordt het nieuwe OCC in gebruik genomen.
Per Q4-2018 wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad middels halfjaarrapportages in plaats van kwartaalrapportages.