Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders GROEN

Voor het OCC is gebruik gemaakt van het bestaande Programma van Eisen (PvE), zoals dit in 2013 was opgesteld ten behoeve van de bouw van het Spuiforum en nadien ten behoeve van de integrale aanbesteding is geactualiseerd en verfijnd in samenspraak met de vier instellingen. T.b.v. de aanbesteding is het programma verder uitgekristalliseerd.
Het investeringsproject OCC houdt nu rekening met het realiseren van het gebouw met het volgende programma:

  • circa 50.000 m2 bvo cultuur;
  • circa 270 parkeerplaatsen (in bestaande Spuigarage);
  • 1.500 stallingsplaatsen voor fietsen.

Wijzigingen tot 1 januari 2019:

Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) blijven de inhoudelijke kaders, zoals bovenstaand vermeld, ongewijzigd. Als gevolg van de scope-uitbreidingen (meer specifiek de ontwerpaanpassing m.b.t. de ingang van de fietsenstalling) zullen naar verwachting (fiets)parkeerplekken verloren gaan. Het precieze aantal is nog niet bekend.