Grip op grote projecten

Proces en informatie

Proces en informatie GROEN

Middels Grip-rapportages wordt de stand van zaken gerapporteerd. Tot en met Q3-2018 werd de gemeenteraad geïnformeerd middels kwartaalrapportages. Gezien de fase waarin het project momenteel verkeerd heeft de raad per Q4-2018 besloten dat dit gebeurt middels halfjaarrapportages. wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd middels kwartaalberichten. Voor het schema, zie de Grip-rapportage van de grondexploitatie Spuikwartier.