Grip op grote projecten

Investeringen

Investeringen GROEN

Het uitvoeringsbudget voor het OCC bedraagt conform RV94 (RIS 276520_141028) en het Raadsvoorstel van juli 2018 (RIS 300068) € 210,9 mln.

 

01-06-2018

01-01-2019

Verschil

Uitvoeringsbudget

 € 177,4 mln. 

€ 210,9 mln. 

 € 33,5 mln. NEG.

Planrealisatie

32,34%

47,13%

14,79%

De aanbesteding en de daaropvolgende opdrachtverstrekking hebben in 2015 binnen budget plaatsgevonden. Op grond van de uitkomsten van deze aanbesteding is er geen aanleiding de budgetten bij te stellen.
Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) is het uitvoeringsbudget bijgesteld tot € 210,9 mln. De stand per 1 januari 2019 is daarmee gewijzigd. Dit is in de vorige GRIP Rapportage al meegenomen.

Wijzigingen tot 1 januari:

Met het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) is het uitvoeringsbudget bijgesteld tot € 210,9 mln.

 mln.