Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders GROEN

Voor het OCC is gebruik gemaakt van het bestaande Programma van Eisen (PvE), zoals dit in 2013 was opgesteld ten behoeve van de bouw van het Spuiforum en nadien ten behoeve van de integrale aanbesteding is geactualiseerd en verfijnd in samenspraak met de vier instellingen.
Het investeringsproject omvat de realisatie van 1.316 m2 bvo horeca/detailhandel in het OCC.

Wijzigingen tot 1 januari:

Onderdeel van het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) zijn enkele ontwerpaanpassingen aan het OCC. Die ontwerpaanpassingen hebben mogelijk ook invloed op de omvang van de horeca/detailhandel in het OCC. In de periode tot december 2018 zijn de ontwerpaanpassingen uitgewerkt.De invloed daarvan op de horeca / detailhandel in het OCC is beperkt. In het huidige ontwerp is voorzien in 1.276 m2 voor die functies.