Grip op grote projecten

Risico's en bandbreedte investering

Risico's en bandbreedte investering GROEN

De risico’s op het investeringsproject worden gedekt uit risicoreserves.

1-6-2018

1-1-2019

Verschil

Risicovoorziening

€  0,4 mln.

€ 0,4 mln.

-

De risicovoorziening bedraagt € 3000.

Wijzigingen tot 1 januari:

Onderdeel van het in juli 2018 aangenomen Raadsvoorstel (RIS 300068) zijn enkele ontwerpaanpassingen aan het OCC. Die ontwerpaanpassingen hebben mogelijk ook invloed op de omvang van de horeca/detailhandel in het OCC. In de periode tot december 2018 zijn de ontwerpaanpassingen uitgewerkt waarbij gestuurd wordt op een financieel optimaal resultaat. Het project kent een risicobuffer als achtervang voor onvermijdbare risico’s.