Grip op grote projecten

Inhoudelijke kaders

Inhoudelijke kaders GROEN

In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met het volgende programma:

Woningen (in aantallen)

totaal

<2019

2019

2020

2021

2022

meergezinswoningen

huur

sociaal

259

196

63

huur

goedkoop

720

720

huur

middelduur

201

124

77

koop

goedkoop

84

84

koop

middelduur

198

198

totaal woningen

1.462

1.322

77

63

Niet-woningbouw (in m² bvo)

totaal

<2019

2019

2020

2021

2022

bedrijven

7.686

7.286

400

detailhandel

1.160

1.160

horeca

770

770

overig commercieel

1.370

1.202

168

maatschappelijk

3.095

3.095

totaal niet-woningbouw

14.081

13.513

400

168

In 2019 wordt grond uitgegeven aan Pike t.b.v. de ontwikkeling van de Kop van Laak en in 2019 /2020 volgt de uitgifte in het kader van de Waldorp Four.
De Waldorpstraat (ca. 20.000 m2) is in 2014 heringericht en de Eerste v.d. Kunstraat in 2017-2018. De overige straten volgen in de periode 2019-2022.

Wijzigingen programma

Het programma van de Kop van Laak is toegenomen met 55 woningen (van 22 tot 77 woningen).
Het programma voor de Labourlocatie van 23 woningen zal niet meer worden gerealiseerd ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte (recreatie c.q. ontmoeting).
Per saldo is dit een toename met 32 woningen.